Všeobecné podmínky užívání

Vyplněním dotazníku prostřednictvím internetových stránek www.uspesnysvet.cz vyjadřuje dotazovaný svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů prostřednictvím pověřených osob internetových stránek www.uspesnysvet.cz v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, včetně předání poskytnutých údajů obchodním a marketingovým partnerům www.uspesnysvet.cz a to až do odvolání. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a v souladu s § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. máte mj. právo na písemné odvolání souhlasu, právo na přístup k údajům, podání žádosti o opravy a doplnění nebo odstranění osobních údajů. Takovýto požadavek musí být zaslán elektronickou formou na emailovou adresu office@uspesnysvet.cz. Portál www.uspesnysvet.cz může poskytnout osobní údaje pro reklamní a propagační účely jiným firmám při zachování požadavků stanovených v předpisech o ochraně osobních údajů, pokud zákon nepožaduje, aby daná osoba vyjádřila zvláštní souhlas.

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů.

Kontaktní email: office@uspesnysvet.cz

Reklamy